संपर्क

आपल्या अमूल्य अश्या प्रेमासाठी आणि सहकार्यासाठी आपले खूप खूप आभार !!

Write us : marathitadkateam@gmail.com
Whatsapp : 8100007744

 

Follow us :

You tube – https://www.youtube.com/c/MarathiTadkaa
Facebook – https://www.facebook.com/marathitadkapage/
Instagram – https://www.instagram.com/marathitadkaa
Twitter – https://twitter.com/marathitadkaa
Website – http://marathitadka.com/

Thank you!!